preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

 

 

Kurikularna reforma, Međupredmetne teme

U privitku je ppt ("Međupredmetne") korištena na radionici 17. 9. 2019. u kojoj su se nastavnici predmeta koji ove šk.god., 2019./2020. ne ulaze  u kurikularnu reformu upoznali s novinama i obvezama nastavnika u okviru predmetnih godišnjih planova i programa i godišnjeg plana razrednika.

U privitku su i kurikulumi međupredmetnih tema (za srednju školu) te skraćeni izvadci domena međupredmetnih tema, po ciklusima, za srednju školu.

_______________________________________________________________________________________________

Vrednovanje i ocjenjivanje učenika s teškoćama u razvoju 

(međužupanijsko stručno vijeće za učenike s teškoćama, radionica, prosinac 2016.)

U privitku su tablice korištene tijekom radionice (preuzete iz preporučene literature, Ivančić: Diferencirana nastava u inkluzivnoj školi, Alka Script), a koje mogu biti na pomoć profesorima.

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Stručni suradnik pedagog: Ružica Vorgić Krvavica

Tel.: 021 385 938

Mail: ruzica11@yahoo.com

 

 

TKO SU ŠKOLSKI PEDAGOZI?

Za zanimanje pedagoga potrebno je, nakon srednje škole, završiti četverogodišnji studij pedagogije (Filozofski fakulteti u Zagrebu i Zadru te Pedagoški fakultet u Rijeci). Osim u školama, pedagozi mogu raditi u centrima za socijalnu skrb, centrima za brigu i zaštitu djece i mladih, domovima za djecu i mlade, savjetovalištima za mlade, brak i obitelj.

Posao pedagoga uglavnom je uredski, ali zahtijeva česte kontakte s učiteljima, učenicima, roditeljima, ostalim stručnim suradnicima i suradnicima izvan škole.

O kompleksnosti i odgovornosti pedagoške uloge Maleš i sur. (2010) kazuju da je „odgovarajuće osposobljen pedagog onaj koji je svjestan konteksta i potreba zajednice u kojoj djeluje, posjeduje znanja o svim sustavima koji participiraju u institucionalnom odgoju i obrazovanju, osposobljen za komunikaciju, sposoban graditi partnerske odnose i unapređivati odnose u zajednici koja uči, sposoban intervenirati, ali i prevenirati, spreman i sposoban evaluirati svoj rad i rad drugih te raditi na vlastitom usavršavanju.”

Pedagog kao stručnjak surađuje sa svim drugim sudionicima odgojno-obrazovne djelatnosti/procesa u školi. Prati, istražuje i analizira nastavni rad te predlaže načine i sadržaje za unapređivanje i poboljšavanje nastave i cjelovitoga odgojno-obrazovnog rada u školi. Težište je rada pedagoga na pedagoško-didaktičkom području školskoga i nastavnog rada.

Budući da su danas stručni suradnici pedagozi na čelu s ravnateljem nositelji interne razvojno-pedagoške djelatnosti škole, kao cilj razvojno pedagoške djelatnosti, a samim time i kao uloga pedagoga u odgojno-obrazovnom procesu, ističe se predviđanje, osmišljavanje, poticanje te usmjeravanje razvoja odgojno-obrazovne djelatnosti škole u skladu s potrebama i razvojnim potencijalima djece (Jurić i sur., 2001).

Rad školskog pedagoga dijeli se u nekoliko područja:

1.      PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

-          planiranje vlastitog stručnog usavršavanja i stručnog usavršavanja učitelja

-          sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa

-          planiranje rada i sudjelovanje u radu nastavničkog vijeća

-          izrađivanje plana zdravstvene zaštite (u suradnji sa školskom ambulantom)

-          sređivanje školske dokumentacije

-          analiziranje rezultata škole na područjima uspjeha, vladanja, popravnih ispita i sl.

2.      RAD S UČENICIMA

-          organiziranje učeničkih radionica

-          organiziranje edukativnih i odgojnih predavanja za učenike

-          savjetodavni rad s učenicima

-          izrađivanje plana i programa za profesionalno informiranje u suradnji sa zavodom za zapošljavanje

3.      RAD S UČITELJIMA

-          unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada i suradnja s učiteljima

-          stručno usavršavanje učitelja

-          provjeravanje realizacije rada učitelja (nazočnost nastavi, realizacije plana i programa)

4.      RAD S RODITELJIMA

-          odgojna i edukativna predavanja za roditelje

-          savjetodavni rad s roditeljima

Općenito govoreći, zadaće su stručnih suradnika (pa tako i pedagoga): rad na stvaranju optimalnih uvjeta za cjeloviti razvoj osobnosti djece i učitelja, rješavanje razvojnih problema djece, stvaranje poticajnih odgojnih sredina za uspješno učenje u školskim i izvanškolskim uvjetima, profesionalni rad i razvoj karijere stručnih djelatnika ustanove, obrazovanje roditelja za odgovorno roditeljstvo, unapređivanje kvalitete programskih, organizacijskih i materijalno-tehničkih uvjeta rada i unapređivanje školskog i odgojno-obrazovnog sustava (Jurić i sur., 2001).

Koje osobine treba posjedovati dobar pedagog?


Poželjno je da pedagog bude asertivna i strpljiva osoba, odgovorna, vješta u planiranju i komunikaciji jer većina pedagoga pismeno i usmeno izvještava o radu ustanove, u školama sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada škole, organizira radionice i stručne seminare. Ukratko, pedagog je osoba koja mora posjedovati znanja i senzibilitet za pružanje profesionalne pomoći i podrške, i to se najčešće ostvaruje kroz kontinuiranu saradnju sa djecom, učenicima, nastavnicima i roditeljima. Pedagog je u isto vrijeme i istraživač svoje prakse i mora se neprestano stručno usavršavati.U društvu još uvek postoji predrasuda da je traženje stručne pomoći oblik sramote, podrazumeva priznavanje sopstvene nemoći ili slab

U našem društvu još uvijek postoji predrasuda da je traženje stručne pomoći oblik sramote, jer to podrazumijeva priznavanje vlastite nemoći ili slabosti. Međutim, pedagozi i psiholozi su prije svega podrška – kako odgojnom procesu, tako i osobnom razvoju učenika.

 

 
 > Kutak  > Kutak pedagoginje/voditeljice
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju