preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

 

REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA PODRUČJE ELEKTROTEHNIKE I RAČUNALSTVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE PRI OBRTNO TEHNIČKOJ ŠKOLI

NAZIV PROJEKTA

Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije

OZNAKA PROJEKTA

UP.03.3.1.04.0017

FOND

Europski socijalni fond

NAZIV PROGRAMA

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

KORISNIK

Obrtna tehnička škola

OIB: 43651407703

PARTNERI

  1. Elektrotehnička škola – Split
  2. Tehnička škola Šibenik
  3. Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
  4. Splitsko-dalmatinska županija
  5. Institut perspektiva ekonomije mediterana
  6. Tekoma d.o.o.
  7. Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

49.978.113,43 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

49.978.113,43 HRK

IZNOS SUFINANCIRANJA

49.978.113,43 HRK

MJESTO PROVEDBE

Split, Splitsko-dalmatinska županija Hrvatska

RAZDOBLJE PROVEDBE

29. 12. 2019. – 29. 12. 2023. (48 mjeseci)

POSREDNIČKO TIJELO 1

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

POSREDNIČKO TIJELO 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

POVEZNICE

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.esf.hr/operativni-program/

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Damir Polak

Damir.polak@skole.hr

 

 

 

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Obrtne tehničke škole Split

 

Opis projekta:

Projekt je usmjeren ka unapređenju kadrovskih i programskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti Obrtnoj tehničkoj školi, čime će se unaprijediti mogućnost učenja temeljenog na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru elektrotehnike i računalstva. Navedeno će rezultirati unapređenjem kompetencija učenika i polaznika obrazovanja odraslih te ih uskladiti s potrebama tržišta rada.

Kako bi kvalitetno obnašao svoju funkciju, Obrtna tehnička škola će ovim projektom uspostaviti potrebne programske i kadrovske uvjete, kontinuirano razvijati i provoditi programe prilagođene tržištu rada, a odgojno-obrazovnim djelatnicima omogućiti stručna usavršavanja koji su temelj uspješnog i učinkovitog strukovnog obrazovanja. Uspostavljena pojačana suradnja s poslodavcima i visokim učilištima omogućit će povećanje relevantnosti kurikuluma i djelotvorniju provedbu, a učenicima i odraslim polaznicima povećati mogućnosti pristupa kvalitetnom učenju temeljenom na radu. 250 učenika upisanih u ustanove strukovnog obrazovanja biti uključeno i to putem aktivnosti vezanih za provedbu redovitoga programa strukovnog obrazovanja, primanje podrške u Uredu za karijere, sudjelovanje u Inovativnoj učionici, Inovacijskom centru i radionicama te natjecanjima i strukovnim smotrama. U projekt će biti uključeno ukupno 120 odgojno-obrazovnih radnika (OBR) u ustanovama za strukovno obrazovanje i to u aktivnostima za razvoj programa stručnog usavršavanja, provedbu krojenoga edukacijskog programa za OBR-e te na sudjelovanje na edukacijama koje omogućuju kvalitetno razvijanje i provedbu aktivnosti vezanih za razvoj i modernizaciju obrazovnog programa Regionalnog centra kompetentnosti.

U projekt će biti uključeno 100 odraslih polaznika i to ne samo provedbom formalnih i neformalnih programa obrazovanja za odrasle, već će ih se dodatno poticati i putem zajedničkih strukovnih sajmovima te uključivanjem alumnija u aktivnosti Inovacijskog centra. Dodatnim aktivnostima Inovacijskog centra i natjecanja Projekt uključuje ne samo učenike Regionalnog centra kompetentnosti već i učenike partnerskih i drugih škola. Također, razvojem posebnih obrazovnih programa doprinosi se smanjenu socijalne isključenosti i razvoju ciljanih usluga za osobe s invaliditetom/teškoćama.

 

Svrha i opravdanost projekta:

U odgojno-obrazovnom sustavu RH prisutan je pad broja učenika zbog negativnih demografskih kretanja. Navedeno je istaknutije u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) što se odrazilo i na područje elektrotehnike i računalstva (ER). Broj učenika u strukovnim programima ER-a na razini RH u 2018./2019. (15.186), pao je za 16,1% u odnosu na 2013./2014. (17.637). U SDŽ-u, ŠKŽ-u i DNŽ-u negativni trend još je izraženiji. U 2013./2014. strukovne programe ER-a upisalo je 2.417 učenika, a 2017./2018. taj je broj bio za 22,2% manji. Najveći broj registriranih nezaposlenih osoba od 2014. do 2018. (65,5%) odnosi se na osobe sa završenim strukovnim obrazovanjem (SO). RH ima nižu stopu zapošljivosti mladih nakon završetka obrazovanja u odnosu na prosjek EU (prosjek od 66,9% u odnosu na 79,0% 2014-2018.). Do toga dolazi zbog neusklađenosti obrazovnih programa s potrebama tržišta rada. Iako je utvrđeno da dominantan broj ustanova za SOO (89,4%) ima uspostavljenu suradnju s poslodavcima, uglavnom provedbom praktične nastave/vježbi/stručne prakse, stipendiranjem (22,6% škola) i zapošljavanjem učenika nakon završetka školovanja (36,5% poslodavaca), stavovi poslodavaca pokazuju da ih preko 2/3 kao glavni problem ističe manjak potrebnih praktičnih znanja. Izvješće o globalnoj konkurentnosti 2017.–2018. definira neadekvatne kompetencije radne snage kao jedan od ključnih problema za poslovanje u RH. Ovi trendovi doveli su do toga da je značajan dio strukovnih zanimanja prepoznat kao deficitaran, među njima i ona u području ER-a. Upravo će uspostava RCK pojačati procese, metode i postupke koji će osigurati stalno osuvremenjivanje obrazovne ponude i jačati učenje temeljeno na radu u skladu s potrebama tržišta rada.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Uspostaviti programske i kadrovske uvjete Regionalnog centra kompetentnosti za elektrotehniku i računalstvo Splitsko-dalmatinske županije koji će unaprijediti mogućnost za učenje temeljeno na radu učenicima i odraslih polaznicima strukovnog obrazovanja

Uspostava organizacije rada i razvoja Regionalnog centra kompetentnosti

Ciljevi se odnose na uspostavu organizacije RCK kroz strukturiranje suradnje s partnerima, visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, trgovačkim društvima i obrtima, razmjenu znanja i iskustava, razvoj i provedbu mehanizma osiguranja kvalitete, postavljanje okvira djelatnosti RCK čime se neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Razvoj, unaprjeđenje i provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanjam formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u Regionalnom centru kompetentnosti

Ciljevi uključuju uspostavu i razvoj programskih uvjeta RCK-a učenja temeljnog na radu kroz razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma, razvoj i modernizaciju kurikuluma, programa obrazovanja odraslih, programa za osobe s invaliditetom i za učenike s teškoćama, izradu i nabavu audio-vizualnih i digitalnih materijala, provedbu svih razvijenih programa, opremanje RCK čime se neposredno pridonosi ostvarenju postavljenog cilja.

Jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih

Ciljevi se odnose na jačanje stručnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa redovitoga strukovnog obrazovanja i programa za obrazovanje odraslih. Element neposredno utječe na realizaciju navedenog cilja.

Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra

Ciljevi se odnose na promociju strukovnih zanimanja i rada Centra putem organizacije strukovnih sajmova, dana otvorenih vrata, radionica, zajedničkih strukovnih sajmova, natjecanja učenika na kojima se uz projekt i RCK promiču i zanimanja za kojima postoji izražena lokalna/regionalna potreba, čime se ostvaruje jedna od glavnih zadaća RCK-ova. Element neposredno utječe na realizaciju navedenog cilja.

 

 

 
 > Regionalni centar kompetentnosti
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju