preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

Uvjeti upisa

                                           POSTUPAK UPISA

Kandidati se za upis u srednju školu prijavljuju preko mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, a na temelju natječaja za upis koji objavljuje škola.

Učenici prema osobnim prioritetima odabiru 6 programa (6 škola, po jedan program u svakoj školi, ili više programa u manjem broju škola.)

Upis u trogodišnja zanimanja

  • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;
  • za upis u trogodišnje programe vrednuju se i zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. Na takav je način moguće steći najviše 50 bodova.  Za upis u trogodišnje programe  ne utvrđuje se minimalni broj bodova za upis.

   Upis u četverogodišnja zanimanja 

  • prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja;
  • za upis u četverogodišnje programe vrednuju se i zaključne ocjene 7. i 8. razreda iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te još tri predmeta. Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova. 

TEHNIČAR ZA VOZILA I VOZNA SREDSTVA (posebno važni predmeti za upis su hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. Za ovo zanimanje vrednuju se još i fizika i kemija, te tehnička kultura.)

DRVODJELJSKI TEHNIČAR – DIZAJNER (posebno važni predmeti za upis su hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik. Za ovo zanimanje vrednuju se još i likovna kultura i tehnička kultura, te fizika.)

Za ovo se zanimanje vrši provjera likovnih sposobnosti. Provjera je besplatna, izvršit će se:

-u ljetnom roku: u utorak, 29.7.2021. u 11,45 sati (za učenike s teškoćama: u ponedjeljak, 21.6.2021. u 11:00)

-u jesenskom roku: u srijedu, 25.8.2020. u 11,45 sati. (za učenike s teškoćama: u četvrtak, 19.8.2019. u 10,30)

TEHNIČAR ZA ELEKTRIČNE STROJEVE S PRIMIJENJENIM RAČUNALSTVOM (posebno važni predmeti za upis su hrvatski jezik, matematika, engleski, fizika, tehnička kultura i geografija).

Ukoliko učenici nisu učili engleski u osnovnoj školi najmanje 4 godine, provjera znanja engleskog jezika održat će se

-u ljetnom roku: u utorak, 29.7.2021. u 10,45 sati (za učenike s teškoćama: u ponedjeljak, 21.6.2021. u 10:00)

-u jesenskom roku: u srijedu, 25.8.2020. u 10,45 sati. (za učenike s teškoćama: u četvrtak, 19.8.2019. u 9:30)

Osim navedenih, zajedničkih elemenata, vrednuju se i dodatan i poseban element.

Dodatni element čine sposobnosti i darovitosti učenika, a dokazuju se i vrednuju na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih vještina i sposobnosti, postignutih rezultata na natjecanjima u znanju, te na osnovi postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava. 

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

Kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnoga upisa u jedan od programa obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje. Učenici se javljaju Uredu za školstvo Splitsko Dalmatinske županije. Prilikom upisa u školu kandidat obavezno prilaže:

  •  rješenje ureda državne uprave u županiji o primjerenome obliku školovanja u osnovnoj školi;
  • stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – uz naznačeni stupanj i vrstu programa). Navedeno stručno mišljenje Služba za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje izdaje na temelju prethodno izdanoga stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika iz prethodnoga navoda.

Prilikom potvrde upisa, a nakon objave konačne ljestvice poretka, učenici dostavljaju u ljetnom roku: od ponedjeljka, 12.7.2021. - do srijede, 14.7. 2021. (od 8:30 - 14 sati) te u jesenskom roku: u ponedjeljak, 30.8.2021. (od 8 do 14 sati) sljedeće dokumente u srednju školu ili na e-mail adresu obrtna.upisi@gmail.com:

1.) potpisanu upisnicu (isprintati iz aplikacije, ispuniti i potpisati)

2.) liječničku svjedodžbu medicine rada za sva zanimanja (trogodišnja i četverogodišnja)

3.) potvrde za sve dodatno ostvarene bodove pri upisu (otežani uvjeti, natjecanja..)

4.) potvrdu o uplati naknade za povećane troškove školovanja (kopija uplatnice ili potvrda o on-line uplati)

 Za učenike s teškoćama u razvoju, potrebno je priložiti i:

1.) rješenje Ureda državne uprave o primjerenom obliku školovanja

2.) stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a (umjesto liječničke svjedodžbe medicine rada)

Ukoliko niste u mogućnosti osobno predati dokumentaciju u  gore navedenim terminima potvrde upisa, potrebne dokumente možete skenirati i poslati elektronskom poštom na e-mail adresu: obrtna.upisi@gmail.com

NAKNADNI ROK ZA UPIS NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA:

1. Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis u Školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskoga upisnog roka ostalo slobodnih mjesta, a za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane  Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem Škole.

2. Učenici se za upis u naknadnome roku Školi mogu prijaviti od 2. do 24. rujna 2021. godine.

3. O upisu učenika u naknadnome roku odlučuje Upisno povjerenstvo Škole temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

 

NAPOMENA:

Uputu o sklapanju Ugovora o naukovanju za trogodišnja zanimanja učenici će dobiti na početku školske godine od razrednika i mentora praktične nastave (ugovor o naukovanju kupuje se u 4 primjerka u Narodnim novinama i sklapa s licenciranim radionicama). 

Informacije o upisima možete naći i na stranicama MZOS-a na public.mzos.hr

 
 
 > Upisi 2022./2023.
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju