preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

Obrazovanje odraslih

Dragi polaznici obrazovanja odraslih Obrtne tehničke škole

u školskoj godini 2021. / 2022., 

na dnu ove stranice nalazi se RASPORED PREDAVANJA.

Također, tu su i popisi profesora po zanimanjima i predmetima.

_______________________________

 

 

Dodatne informacije na telefon 385-938 i na web stranici škole,

https:/ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr

pod OBRAZOVANJE ODRASLIH

NA UPISE DONIJETI: 

KOPIJE (ne moraju bit ovjerene)

- svjedodžba 8. razreda osnovne škole (za polaznike 1. razreda) 
- svjedodžbe prethidnih rarzeda srednje škole (za polaznike 2., 3. i 4. razreda) 
- završna svjedodžba (za polaznike koji su završili srednju školu) 

KOPIJE:

- osobna karta 
- domovnica 
- rodni list 

- POTVRDA LIJEČNIKA MEDICINE RADA DA JE POLAZNIK ZDRAVSTVENO SPOSOBAN ZA ZANIMANJE KOJE UPISUJE (trošak liječničkog pregleda polaznik snosi sam, NE kod liječnika opće medicine, već kod bilo kojeg liječnika MEDICINE RADA); tražiti potvrdu ZA ŠKOLOVANJE (=jeftinija od one za zaposlenje, a nama treba upravo ova za školovanje)

- UGOVOR O NAUKOVANJU U 4 PRIMJERKA DOBIT ĆETE KOD VODITELJICE (već pri samom upisu polaznik mora sklopiti ugovor o naukovanju s nekim obrtnikom kod kojeg će obavljati praksu; o tome će izvijestiti školskog profesora - mentora)

PODATKE ZA UPLATU UPISNINE POLAZNICI ĆE DOBITI  NA DAN KAD SE DOĐU UPISATI.

NAKON ŠTO UPLATE UPISNINU IZRADIT ĆE SE RJEŠENJE I POLAZNIK SE SMATRA UPISANIM U PROGRAM.

NAKON TOGA ĆE GA KONTAKTIRATI VODITELJICA OBRAZOVANJA ODRASLIH, Ružica Vorgić Krvavica, I DOGOVORITI TERMIN DOLASKA U ŠKOLU ZA DALJNJE UPUTE.

__________________________________________________________

U našoj je školi  moguće pristupiti:

DOŠKOLOVANJU – stjecanje srednje stručne spreme za plaznike koji su završili samo osnovnu školu;

PREKVALIFIKACIJI – za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje koji žele steći stručnu spremu iste obrazovne razine, ali za novo zanimanje.

Polaznicima prekvalifikacije utvrđuje se razlika strukovnih predmeta između programa već stečenog zanimanja i strukovnog programa za novo zanimanje.

TRAJANJE

Svaki pojedinačni razred prati školsku godinu i traje jednu godinu.

Prekvalifikacija traje 1 godinu, a ako se radi o vrlo srodnim strukama, prema procjeni stručnih profesora i prema zakonu može trajati i 6 mjeseci.

NAŠA SU ZANIMANJA:

l. strojarstvo:

automehaničar, autolimar, limar, vodoinstalater, plinoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije, zlatar, urar, tehničar za vozila i vozna sredstva (četverogodišnje zanimanje)

II. elektrotehnika:

elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar-mehaničar i autoelektričar

lII. obrada drva:

stolar, drvodjeljski tehničar – dizajner (četverogodišnje zanimanje)

Uvjeti: završena osnovna škola, odnosno srednja škola  za prekvalifikaciju.

Pravo upisa imaju sve osobe starije od 15 godina.

 

OSNOVNE INFORMACIJE ZA POLAZNIKE OBRAZOVANJA ODRASLIH

1.UGOVOR I RJEŠENJE

Nakon upisa polaznici dobivaju svoj primjer ugovora i rješenja. U ugovoru piše način plaćanja (do Božića polaznici imaju platiti prvu ratu, do kraja 2. mjeseca 2. ratu). U slučaju da rate nisu podmirene, polaznici nemaju pravo dolaziti na predavanja, konzultacije ili ispite. U rješenju je popis ispita koje polaznik treba položiti.

 

2.PRAKTIČNA NASTAVA

Obavezan dio je praktična nastava. Kada uzimaju rješenje i ugovor, polaznici će od voditeljice dobiti i ugovor za praktičnu nastavu. Sami pronalaze obrtnika kod kojeg će vršiti praksu (ukoliko imaju problem s pronalaskom, mogu se konzultirati sa školskim mentorom). U ugovor polaznici ispisuju svoje osobne podatke i potpišu se na zadnjoj strani. Obrtnik im potpisuje i pečatira ugovore i zatim ga polaznici donose u školu na potpis ravnatelju. Nakon toga voditeljica im daje po jedan primjerak za njih i jedan za obrtnika, a jedan ostaje u školi.

 

3.ORGANIZACIJA NASTAVE

Nastava je organizirana na način da se općeobrazovni predmeti i neki strukovni predmeti prvog razreda slušaju  i polažu do kraja prvog polugodišta (do Božića), a u 1. mjesecu kreću predavanja iz struke (osim za prekvalifikacije, gdje je moguće kod malog broja razlikovnih ispita sve završiti do siječnja).

Na samom početku polaznici će imati sastanak s mentorom (o tome će ih obavijestiti voditeljica).

Najprije profesori općeobrazovnih predmeta (s obzirom da se njih najprije polaže), a onda i svi ostali dat će sate konzultacija kad će polaznici dolaziti na predavanja. Ujedno su to i sati kad su profesori uvijek u školi i kad ih polaznici mogu naći za bilo kakve eventualne dogovore. (na web stranici)

4.ISPITI

Zadnji tjedan svakog mjeseca u vrijeme konzultacija polaznici mogu izaći na ispit. PREKVALIFIKACIJA – ZAKONSKI POLAŽU NAJPRIJE ISPITE PRVOG RAZREDA, PA DRUGOG, PA TREĆEG - ukoliko polože npr. koji ispit iz trećeg razreda, a da još nisu očistili prvi i drugi, taj će ispit biti nevažeći i morat će ga ponovo polagati!

Svaki ispit mora se doći prijaviti (ispuniti prijavnicu) u sobu voditeljice najkasnije 2 dana prije polaganja (tijekom cijeloga dana, od 8-19h).

Web stranica škole glavno je mjesto za sve informacije i treba je redovito pratiti!

5. ZAVRŠNI ISPITI

Završni ispiti održavaju se tri puta godišnje – u 6., 9. i 1. mjesecu.

Učenici pristupaju završnom radu po završetku trećeg razreda, u jesenskom, zimskom ili ljetnom roku. Izrada se sastoji od uratka koji je:

- praktični rad s elaboratom za trogodišnja zanimanja
- projekt, složeniji ispitni zadatak ili sličan uradak za četverogodišnja zanimanja

Završni rad predstavlja učenikovu samostalnu stručnu obradu izabrane teme. Završni rad se sastoji od izrade i obrane, a njima učenik pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja, samostalnost u radu i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka.

Praktični dio izrade učenik obavlja u obrtničkoj radionici u kojoj je obavljao praktičnu nastavu.

 

UPUTA ZA POLAZNIKE OBRAZOVANJA ODRASLIH

Predavanja su organizirana od početka listopada do kraja ožujka, u dva ciklusa odnosno dva rasporeda (jedan u listopadu, drugi tijekom siječnja)
Polaznici bi trebali prisustvovati predavanjima 50%
Svi rasporedi objavljeni su na stranici škole i na oglasnoj ploči u holu škole


UPLATE:
 upisnina, 2 rate (prva do Božića, druga krajem veljače) i završni ispit (najkasnije dan prije ispita, uplatnicu donijeti kod polaganja)
Polaznici na predavanjima (po rasporedu) uspostavljaju kontakte s profesorima, koji im daju upute kako i kada položiti ispite
Ukoliko su propustili koje predavanje, trebaju se obratiti voditeljici, koja će im dogovoriti susret s profesorom.


NAJVAŽNIJI JE ANGAŽMAN POLAZNIKA UZ VLASTITI PLAN POLAGANJA ISPITA TIJEKOM GODINE DANA (za razliku od redovnog školovanja, u obrazovanju odraslih nitko polaznika neće zvati za opravdanje zašto ne dolazi, ali on sam ne smije izgubiti korak sa slijedom predavanja i ispita)


ISPITI:
Od listopada do ožujka, dok traju predavanja, polaznici se s profesorima pojedinačno dogovaraju za polaganje ispita.

Prilikom svakog ispita najprije trebaju doći voditeljici po prijavnicu, koju nose na ispit i nakon položenog ispita prijavnicu vraćaju voditeljici.
 

CIJENA

S obzirom da polaznici dolaze s različitim završenim programima, svaka je razlika specifična, pa tako i cijena.

Upisnina od 1.200 kn plaća se po upisu. Cijena pojedinačnog predmeta je 300 kn, cijena svih predmeta zbraja se u jednu i dijeli na dva obroka. (Tako npr. ako je cijena 3.600 kn za ispite, polaznik će 1.800 platiti do Božića, a 1.800 u veljači). Završni se ispit plaća  1.500 kn.

Prosječna cijena prekvalifikacije je oko 7.000 kn.

Nije nužno biti na svakom predavanju odnosno konzultacijama, ali je jako važno uspostaviti kontakt s profesorom/profesoricom i isplanirati svoj izlazak na ispit.

Uputno je održavati stalan kontakt s voditeljicom, povremeno se javiti i zajednički isplanirati izlaske na ispite.

NASTAVA SE ODRŽAVA U DVIJE SMJENE KOJE SE IZMJENJUJU - JEDAN JE TJEDAN JEDNA SMJENA UJUTRO, IDUĆI TJEDAN POPODNE.

JEDNA SU SMJENA STROJARI (AUTOMEHANIČARI, AUTOLIMARI, INSTALATERI GRIJANJA, VODOINSTALATERI, ZLATARI, URARI), DRUGA SU SMJENA ELEKTRO I DRVNA STRUKA (ELEKTROINSTALATERI, ELEKTROMEHANIČARI, ELEKTRONIČARI-MEHANIČARI, STOLARI, DIZAJNERI).

PREMA TOME TREBA VODITI RAČUNA KOJI JE TJEDAN.

ZA LAKŠU EVIDENCIJU, 6.9.2021. SMJENA DRVO / ELEKTRO JE  UJUTRO, STROJARI POPODNE. TJEDAN NAKON TOGA OBRNUTO I TAKO SE IZMJENJUJU.

ISPITI U 12. MJESECU ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE NE ZNAČE DA JE TO JEDINI ROK ZA POLAGANJE - UČENICI MOGU POLAGATI TIJEKOM CIJELOG DRUGOG POLUGODIŠTA, ALI JE UPUTNO RIJEŠITI TO RANIJE.

 

  Autoelektricar.pdf
 Automehanicari.pdf
 Dizajner.pdf
 Do Bozica - drvo 2021. 2022..docx
 Do Bozica, elektro 2021. 2022..docx
 Do Bozica, opceobrazovni 2021. 2022.docx
 Do Bozica, strojarstvo 2021. 2022..docx
 Elektroinstalater.pdf
 Elektromehanicar.pdf
 Instalater grijanja i klimatizacije.pdf
 Stolar.pdf
 Tehnicar za vozila.pdf
 Vodoinstalateri.pdf

 
 > Obrazovanje odraslih
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju