preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

 

 

 

 

obrazovanje strukovnih nastavnika za korištenje ICT-a u nastavi

Obrtna tehnička škola Split, u ulozi partnera, sudjeluje u projektu eVET2edu financiranom iz linije Leonardo da Vinci - prijenos inovacija (Obrazovanje i kultura, Program za cjeloživotno učenje, EU fondovi).

Trajanje projekta: Projekt je započeo 01. listopada 2012. godine i trajat će do 30. rujna 2014. godine. Temelji se na postojećem online tečaju za nastavnike općeobrazovnih predmeta, a koji je rezultat projekta e-Teacher LDV (2005-2007) i iCamp (2006-2009).

Cilj projekta VET2Edu: Kroz prilagodbu postojećeg online tečaja za nastavnike općeobrazovnih predmeta potrebama strukovnih škola, ponuditi pomoć nastavnicima strukovnih škola i drugih ustanova strukovnog obrazovanja pri uvođenju dinamičnih, otvorenih i inovativnih metoda poučavanja. Tečaj se temelji na inovativnim pedagoškim metodama te koristi niz alata otvorenog koda. Projekt će nastavnicima ponuditi znanja koja omogućavaju integraciju novih pedagoških metoda (kolaboracija, promišljanje, projektno, situacijsko i suradničko učenje, korištenje raznih alata otvorenog koda u kreiranju sadržaja, testova za procjenu znanja i vođenju komunikacije s polaznicima). Tečaj će biti dostupan u osam jezika i bit će popraćen detaljnim uputama za voditelje tečaja.

Sadržaj: Projekt se sastoji od 8 radnih paketa (WP). Zbog temeljnog rada ustanove u sustavu strukovnog obrazovanja te dosadašnje inicijative ravnatelja i strukovnih profesora za uvođenje novih metoda poučavanja, škola će u sklopu projekta eVET2edu ponajviše doprinijeti u WP4 Testing and piloting i WP1 Users requirements (Israživanje potreba korisnika). Također će participirati i u ostalim radnim paketima, pod nazivima:  WP2 Translation;  WP3 Course and manual adaptation; WP5 Exploitation ; WP6 Project management, WP7 Dissemination; WP8 Project’s quality assurance.

Partneri na projektu:

  • AGH-UST, Poljska, kao nositelj projekta
  • CARNet, Hrvatska; RpiCViP, Češka; Vytautas Magnus University, Litva; CPI, Slovenija; Universidad de Murcia, Španjolska; CESIE, Italija; HIST, Norveška i Obrtna tehnička škola Split, Hrvatska

Sudionici projekta i korisnici pilot tečaja Obrtne tehničke škole: Robert Kekez, Damir Polak, Marina Vlaić, Ružica Vorgić Krvavica, Gordana Zvjerković te nastavnici strukovnih predmeta motivirani za pohađanje tečaja.

Više o projektu pratite na http://evet2edu.eu

 
 > Projekti  > Prijenos inovacija_eVET2edu
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju