preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

Natječaji

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA / ICE ŠKOLE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 27. 5. 2020. 06:49

U privitku (pod VIŠE) je NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA / ICE ŠKOLE.

 

 

[više]

NATJEČAJ za radno mjesto: Pomoćnik /ca u nastavi za učenike s teškoćama

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 20. 8. 2019. 12:41

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

21 000 Split

Plančićeva 1 

KLASA: 112-07/19-02/17

URBROJ: 2181-78-19-01-1

Split, 20. kolovoza 2019. godine

 

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Obrtna tehnička škola  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Pomoćnik /ca u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme

1 pomoćnik za 30 sati tjedno (30/40), (m/ž) do kraja nastavne godine 2019./2020.

 

UVJETI:

  • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 ).

 

OPIS POSLOVA

Pružanje osobne stručne potpore u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine 2019./ 2020. godine, temeljem Projekta „Učimo zajedno“, u sklopu poziva na dostavu prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja

-potvrdu ili certifikat o završenom programu osposobljavanja za poslove pomoćnika u nastavi

Rok za prijavu: 5 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                                                                                                                                               Ravnatelj:                                                                                    Renato Žuvela, dipl.ing.

 

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


NATJEČAJI

 

 

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

 

1.Profesor biologije - nepuno radno vrijeme na 2 nastavna sata na  određeno vrijeme do   31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

2.Profesor kemije - nepuno radno vrijeme na 4 nastavna sata na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

3.Profesor geografije - nepuno radno vrijeme na 5 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

4.Profesor strojarske skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 11 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

5.Profesor strojarske skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 17 nastavnih sati na  neodređeno vrijeme

6.Profesor elektrotehničke skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 1,5 nastavnih sati na  neodređeno vrijeme,

7.Profesor elektrotehničke skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 13 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 31.12.2015. -8.01.2016./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                   Renato Žuvela, dipl.ing.

 

Objavljeno 30. prosinca 2015. godine

 
 > Javnost rada  > Natječaji
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju