2019-11-10 12:37:30

Štrajk u ponedjeljak, 11.11.2019.

Dragi učenici i roditelji,

cirkularni štrajk učitelja u osnovnim i srednjim školama se nastavlja.

U ponedjeljak, 11. 11. 2019. naša je županija, time i naša škola, u štrajku.

Za dodatna pitanja obratite se stručnoj suradnici - pedagoginji

krvavica.ruzica@gmail.com


Obrtna tehnička škola Split